Ads

Sabtu, 16 September 2017

Rujukan Terkini Peperiksaan Online Pegawai LHDN Gred 41

Rujukan Terkini Peperiksaan Online Pegawai LHDN Gred 41 | Ramai yang tercari-cari Rujukan Terkini untuk Peperiksaan Online yang melibatkan jawatan Pegawai LHDN Gred 41 yang akan berlangsung tidak lama lagi.

AM tidak layak untuk memohon jawatan ini kerana Gred 41 adalah untuk pemegang Ijazah dan ke atas sahaja, AM pula memegang Diploman Kejuruteraan Elektrik. Bukan perbezaan Ijazah dan Diploma yang ingin AM kongsikan tetapi Panduan dan Rujukan yang mungkin anda boleh dapatkan untuk lulus dalam peperiksaan ini.

Rujukan Terkini Peperiksaan Online Pegawai LHDN Gred 41 | Ramai yang tercari-cari Rujukan Terkini untuk Peperiksaan Online yang melibatkan jawatan Pegawai LHDN Gred 41 yang akan berlangsung tidak lama lagi.  AM tidak layak untuk memohon jawatan ini kerana Gred 41 adalah untuk pemegang Ijazah dan ke atas sahaja, AM pula memegang Diploman Kejuruteraan Elektrik. Bukan perbezaan Ijazah dan Diploma yang ingin AM kongsikan tetapi Panduan dan Rujukan yang mungkin anda boleh dapatkan untuk lulus dalam peperiksaan ini. Sebelum kita membaca dengan lebih mendalam lagi mengenai Peperiksaan Online Pegawai LHDN Gred 41 ini. Sebaiknya kita melihat dahulu kelebihan dan skop pekerjaan seorang Pegawai LHDN Gred 41 Skop Kerja Pegawai LHDN Gred 41 Sokp kerja ini terbahagi kepada beberapa bahagian mengikut bahagian yang ada di LHDN antaranya adalah Pegawai Penaksiran, Pegawai Perundangan, Perakaunan, dan Pentadbiran. Penjelesan dan maklumat lanjut adalah seperti di bawah ini:- A1 – Pegawai Eksekutif (Penaksiran) Gred 41 - Menjalankan operasi pematuhan cukai, audit meja, audit luar dan audit PCB (Potongan Cukai Berjadual). - Memberi khidmat nasihat secara langsung atau tidak langsung di samping memberi ceramah pendidikan dan pembelajaran percukaian. - Menyemak dan meluluskan taksiran pindaan, pembayaran balik, pemindahan fail, mematikan fail, pengagihan kes dan surat. - Menyediakan laporan perangkaan hasil kerja bulanan untuk individu/kumpulan. Rujukan Terkini Peperiksaan Online Pegawai LHDN Gred 41 - Menyediakan statistik pendidikan cukai setiap bulan melalui Sistem Pendidikan Cukai. - Menyemak dan meluluskan penyesuaian akaun, pindahan kredit dan pindahan fail yang diterima dari masa ke semasa. - Menyelia dan menyelaras Operasi Banci Bisnes. Membuat tinjauan ke kawasan zon ekonomi dan mengemakini maklumat zon yang diselia. - Melaksanakan persediaan dan pengemukaan untuk tindakan pembatalan kompaun Borang E dan tahun kebelakangan, menyediakan laporan kemajuan kerja dan laporan audit. - Merancang program pendidikan cukai termasuk penyediaan bahan pendidikan cukai, dan mengendalikan ceramah/seminar/ taklimat kepada majikan, pekerja, pelajar sekolah, IPT dan agensi luar. - Memastikan aduan, cadangan atau masalah pembayar cukai dirujuk kepada unit berkenaan untuk diselesaikan. - Membuat taksiran duti setem, kes pengecualian, kes-kes denda dan membuat pengesahan dokumen dokumen replika yang telah dibayar duti setem. - Menjalankan lain-lain tugas yang diarahkan oleh pegawai atasan. Rujukan Terkini Peperiksaan Online Pegawai LHDN Gred 41

Semakan Untuk Peperiksaan Online Pegawai LHDN Gred 41

Sebelum kita membaca dengan lebih mendalam lagi mengenai Peperiksaan Online Pegawai LHDN Gred 41 ini. Sebaiknya kita melihat dahulu kelebihan dan skop pekerjaan seorang Pegawai LHDN Gred 41


Skop Kerja Pegawai LHDN Gred 41

Sokp kerja ini terbahagi kepada beberapa bahagian mengikut bahagian yang ada di LHDN antaranya adalah Pegawai Penaksiran, Pegawai Perundangan, Perakaunan, dan Pentadbiran.

Penjelasan dan maklumat lanjut adalah seperti di bawah ini:-


A1 – Pegawai Eksekutif (Penaksiran) Gred 41

- Menjalankan operasi pematuhan cukai, audit meja, audit luar dan audit PCB (Potongan Cukai Berjadual).

- Memberi khidmat nasihat secara langsung atau tidak langsung di samping memberi ceramah pendidikan dan pembelajaran percukaian.

- Menyemak dan meluluskan taksiran pindaan, pembayaran balik, pemindahan fail, mematikan fail, pengagihan kes dan surat.

- Menyediakan laporan perangkaan hasil kerja bulanan untuk individu/kumpulan. Rujukan Terkini Peperiksaan Online Pegawai LHDN Gred 41

- Menyediakan statistik pendidikan cukai setiap bulan melalui Sistem Pendidikan Cukai.

- Menyemak dan meluluskan penyesuaian akaun, pindahan kredit dan pindahan fail yang diterima dari masa ke semasa.

- Menyelia dan menyelaras Operasi Banci Bisnes. Membuat tinjauan ke kawasan zon ekonomi dan mengemakini maklumat zon yang diselia.

- Melaksanakan persediaan dan pengemukaan untuk tindakan pembatalan kompaun Borang E dan tahun kebelakangan, menyediakan laporan kemajuan kerja dan laporan audit.

- Merancang program pendidikan cukai termasuk penyediaan bahan pendidikan cukai, dan mengendalikan ceramah/seminar/ taklimat kepada majikan, pekerja, pelajar sekolah, IPT dan agensi luar.

- Memastikan aduan, cadangan atau masalah pembayar cukai dirujuk kepada unit berkenaan untuk diselesaikan.

- Membuat taksiran duti setem, kes pengecualian, kes-kes denda dan membuat pengesahan dokumen dokumen replika yang telah dibayar duti setem.

- Menjalankan lain-lain tugas yang diarahkan oleh pegawai atasan. Rujukan Terkini Peperiksaan Online Pegawai LHDN Gred 41

Rujukan Terkini Peperiksaan Online Pegawai LHDN Gred 41 | Ramai yang tercari-cari Rujukan Terkini untuk Peperiksaan Online yang melibatkan jawatan Pegawai LHDN Gred 41 yang akan berlangsung tidak lama lagi.  AM tidak layak untuk memohon jawatan ini kerana Gred 41 adalah untuk pemegang Ijazah dan ke atas sahaja, AM pula memegang Diploman Kejuruteraan Elektrik. Bukan perbezaan Ijazah dan Diploma yang ingin AM kongsikan tetapi Panduan dan Rujukan yang mungkin anda boleh dapatkan untuk lulus dalam peperiksaan ini. Sebelum kita membaca dengan lebih mendalam lagi mengenai Peperiksaan Online Pegawai LHDN Gred 41 ini. Sebaiknya kita melihat dahulu kelebihan dan skop pekerjaan seorang Pegawai LHDN Gred 41 Skop Kerja Pegawai LHDN Gred 41 Sokp kerja ini terbahagi kepada beberapa bahagian mengikut bahagian yang ada di LHDN antaranya adalah Pegawai Penaksiran, Pegawai Perundangan, Perakaunan, dan Pentadbiran. Penjelesan dan maklumat lanjut adalah seperti di bawah ini:- A1 – Pegawai Eksekutif (Penaksiran) Gred 41 - Menjalankan operasi pematuhan cukai, audit meja, audit luar dan audit PCB (Potongan Cukai Berjadual). - Memberi khidmat nasihat secara langsung atau tidak langsung di samping memberi ceramah pendidikan dan pembelajaran percukaian. - Menyemak dan meluluskan taksiran pindaan, pembayaran balik, pemindahan fail, mematikan fail, pengagihan kes dan surat. - Menyediakan laporan perangkaan hasil kerja bulanan untuk individu/kumpulan. Rujukan Terkini Peperiksaan Online Pegawai LHDN Gred 41 - Menyediakan statistik pendidikan cukai setiap bulan melalui Sistem Pendidikan Cukai. - Menyemak dan meluluskan penyesuaian akaun, pindahan kredit dan pindahan fail yang diterima dari masa ke semasa. - Menyelia dan menyelaras Operasi Banci Bisnes. Membuat tinjauan ke kawasan zon ekonomi dan mengemakini maklumat zon yang diselia. - Melaksanakan persediaan dan pengemukaan untuk tindakan pembatalan kompaun Borang E dan tahun kebelakangan, menyediakan laporan kemajuan kerja dan laporan audit. - Merancang program pendidikan cukai termasuk penyediaan bahan pendidikan cukai, dan mengendalikan ceramah/seminar/ taklimat kepada majikan, pekerja, pelajar sekolah, IPT dan agensi luar. - Memastikan aduan, cadangan atau masalah pembayar cukai dirujuk kepada unit berkenaan untuk diselesaikan. - Membuat taksiran duti setem, kes pengecualian, kes-kes denda dan membuat pengesahan dokumen dokumen replika yang telah dibayar duti setem. - Menjalankan lain-lain tugas yang diarahkan oleh pegawai atasan. Rujukan Terkini Peperiksaan Online Pegawai LHDN Gred 41


A2 – Pegawai Eksekutif (Perundangan) Gred 41


- Mengendalikan/membantu mengendalikan kes-kes pungutan cukai di peringkat pra-penghakiman termasuk kes-kes interlokutori sivil dan bicara penuh di peringkat Mahkamah Rendah dan Mahkamah Tinggi;

- Membantu dalam mengendalikan kes-kes yang melibatkan tindakan saman terhadap Kerajaan Malaysia dan LHDNM di peringkat Mahkamah Rendah dan Mahkamah Tinggi;

- Membantu pegawai atasan dalam mengendalikan semua kes rayuan dari Mahkamah Rendah ke Mahkamah Tinggi;

- Memberikan pendapat undang-undang berkaitan pelaksanaan penghakiman;

- Mengendalikan kes penggulungan syarikat, kebankrapan, saman penghutang penghakiman, writ penyitaan dan penjualan dan perintah larangan yang melibatkan pelaksanaan penghakiman di peringkat Mahkamah Rendah dan Mahkamah Tinggi;
Rujukan Terkini Peperiksaan Online Pegawai LHDN Gred 41

- Membuat laporan kes-kes sivil yang dikendalikan di Mahkamah;

- Memfailkan jawapan petisyen rayuan ke Pesuruhjaya Khas Cukai Pendapatan dan menyerahkan kepada Peguam/ Pembayar Cukai;

- Memfailkan Isu, Fakta dan Ikatan Dokumen Yang Dipersetujui ke Pesuruhjaya Khas Cukai Pendapatan (PKCP);

- Menyediakan Hujahan Balas Bertulis setelah semakan dan kajian dibuat ke atas peruntukan undang-undang dan kes-kes yang berkaitan;

- Menyediakan laporan penuh keputusan kes dan menyatakan hujahan pihak-pihak dan alasan ringkas yang telah diberikan oleh Pesuruhjaya Khas Cukai Pendapatan; dan

- Menjalankan lain-lain tugas yang diarahkan oleh pegawai atasan. Rujukan Terkini Peperiksaan Online Pegawai LHDN Gred 41A3 – Pegawai Eksekutif (Perakaunan) Gred 41


- Menyediakan Penyata Kewangan Tahunan LHDNM yang merupakan output utama Jabatan Kewangan.

- Menyediakan belanjawan tahunan LHDNM (pengurusan belanjawan, pemantauan serta kawalan peruntukan dan perbelanjaan) di peringkat Ibu Pejabat, Pejabat Pengarah Negeri atau Cawangan.

- Mengurus dan memantau projek-projek pembangunan LHDNM serta penilaian tender dan sebut harga (perolehan), pengurusan strategik kewangan, pengurusan dana dan pelaburan serta pengurusan aliran tunai LHDNM.

- Menguruskan bayaran emolumen, perolehan dan pembekalan di peringkat Ibu pejabat, Pejabat Pengarah Negeri dan Cawangan.

- Merangka dasar-dasar kewangan dari segi pengurusan perbelanjaan, pembayaran perolehan, kompetensi pengurusan kewangan dan kawalan pematuhan. Rujukan Terkini Peperiksaan Online Pegawai LHDN Gred 41

- Menilai, merangka, menyediakan dan memantau keperluan dan operasi sistem perakaunan dan kewangan yang baik untuk pengoperasian Jabatan Kewangan.

- Menjalankan lain-lain tugas yang diarahkan oleh pegawai atasan.

A4 – Pegawai Eksekutif (Pentadbiran) Gred 41


- Mengurus dan melaksanakan semua perkara berkaitan pengurusan insan termasuklah hal-hal perkhidmatan seperti prestasi, latihan, disiplin, kemudahan, penempatan dan pertukaran pegawai.

- Menguruskan hal-hal berkaitan peraturan, dasar dan pekeliling yang berkuatkuasa di LHDNM.

- Melaksanakan urusan perolehan dan bayaran bekalan, perkhidmatan dan kerja, serta urusan pentadbiran kontrak/ perjanjian.

- Menguruskan kerja-kerja berkaitan pengurusan aset dan stor.

- Mengurus dan menyelaras hal-hal logistik, penjagaan fasiliti dan keselamatan. Rujukan Terkini Peperiksaan Online Pegawai LHDN Gred 41

- Menguruskan hal ehwal perkhidmatan am seperti fail dan urusan mel.

- Menguruskan pelaksanaan program dan majlis rasmi LHDNM termasuk urusan melibatkan Pihak Berkuasa Tempatan, korporat, komuniti setempat serta agensi kerajaan lain.

- Menjadi setiausaha bagi mesyuarat yang berkaitan dengan pentadbiran.

- Menjalankan lain-lain tugas yang diarahkan oleh pegawai atasan

Jika anda berjaya di dalam Peperiksaan Online ini pasti peluang untuk anda menjadi sebahagian daripada kakitangan LHDN adalah teramat cerah. Ada juga kajian yang dilakukan memberi gambaran yang amat menakutkan kepada semua calon ini.

Kajian yang dilakukan telah membuktikan statistic peluang untuk berjaya dan lulus Peperiksaan Online Pegawai LHDN Gred 41 adalah 5% sehingga 10% sahaja. Jika anda seorang yang bijak pasti akan membuat sedikit kajian mengenai Peperiksaan Online Pegawai LHDN Gred 41 ini. Rujukan Terkini Peperiksaan Online Pegawai LHDN Gred 41

Anda perlu tahu mengenai berapa soalan yang dikemukakan nanti, berapa seksyen yang ada, berapa lama masa yang diberikan, dan banyak lagi.


Format Peperiksaan Online Pegawai LHDN Gred 41


SEKSYEN A : PENGETAHUAN AM (40 MINIT)

SEKSYEN B : DAYA MENYELESAIKAN MASALAH (50 MINIT)

SEKSYEN C : KEFAHAMAN BAHASA MELAYU & BAHASA INGGERIS (20 MINIT)Contoh Soalan Peperiksaan Pegawai Eksekutif LHDN


Berikut adalah contoh soalan pengetahuan am Pegawai Eksekutif LHDN dan contoh soalan daya menyelesaikan masalah Pegawai Eksekutif LHDN seperti di bawah ;


Seksyen A : Pengetahuan AM

● 40 Minit
● 8.00 malam - 8.40 malam

Dalam Seksyen A, calon-calon peperiksaan akan diuji daya kesedaran terhadap perkara yang berlaku di Malaysia dan dunia sekelilingnya. Calon dikehendaki mengetahui secara umum berkaitan dengan pengurusan sumber Malaysia/ infrastruktur, pengurusan sumber ekonomi/ kewangan, hubungan antarabangsa dan hal ehwal luar negeri, pengurusan teknologi maklumat, pentadbiran dan pembangunan wilayah / tanah / daerah, keselamatan dan pertahanan negara. Rujukan Terkini Peperiksaan Online Pegawai LHDN Gred 41

Jadi untuk berjaya menjawab soalan Pengetahuan AM Peperiksaan Online Pegawai Eksekutif Gred 41 LHDN, anda perlu mengetahui dalam aspek berikut ;

Pengetahuan yang mendalam tentang kerjaya jawatan Pegawai Eksekutif LHDN
Hal Ehwal yang berkaitan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia
Pengetahuan AM mengenai pentadbiran dan pengurusan LHDNM
Peka terhadap isu semasa dalam dan luar negeri terutamanya melibatkan pihak LHDN


Seksyen B : Daya Menyelesaikan Masalah

● 50 Minit
● 8.55 malam - 9.45 malam

Dalam Seksyen B berkisarkan soalan mengukur daya menyelesaikan masalah calon dengan menggunakan item-item yang berkonsepkan perkara-perkara berikut :

I. Kemahiran Menggunakan Logik
II. Kemahiran Menginter
III. Konsep Matematikpretasi Data

Persediaan Pantas dan Nota Rujukan Peperiksaan Online Pegawai LHDN Gred 41
Untuk membantu para calon exam online Pegawai Eksekutif LHDN 2017, satu Panduan Peperiksaan Online Pegawai Eksekutif Gred 41 LHDN sedang disediakan khas buat anda. Rujukan Terkini Peperiksaan Online Pegawai LHDN Gred 41

Berikut adalah isi kandungan yang terdapat dalam nota rujukan Peperiksaan Online Pegawai Eksekutif LHDN Gred 41 seperti di bawah ;

● Nota berkaitan jawatan Pegawai Eksekutif LHDN
● Penerangan format terkini Peperiksaan Pegawai Eksekutif LHDN
● Contoh soalan dan jawapan setiap seksyen soalan peperiksaan Pegawai Eksekutif LHDN
● Tips persediaan menjawab soalan peperiksaan Pegawai Eksekutif LHDNDapatkan Panduan Rujukan Dan Contoh Soalan Peperiksaan Pegawai Eksekutif LHDN Gred

Adakah anda ingin membuat persediaan yang rapi dan menyeluruh supaya anda dapat menempuhi Peperiksaan Pegawai Eksekutif LHDN Gred 41 dengan cemerlang? Adakan anda ingin mengetahu apakah format-format, contoh-contoh soalan serta bagaimana untuk menjawab soalan-soalan berikut semasa peperiksaan berlangung nanti?
Rujukan Peperiksaan Pegawai LHDN
Usah buang masa anda lagi untuk mencari jalan penyelesaiannya sekiranya anda belum menjumpainya lagi. Masa amat suntuk dan anda perlu bertindak sekarang. Jangan lepaskan peluang anda untuk mendapatkan Contoh Soalan Peperiksaan Pegawai Eksekutif LHDN Gred 41 anda.
TEKAN LINK Profhariz.com/lhdn ini UNTUK TERUS KE WHATSAPP SEKARANG !

Testimoni Pelajar Yang Prof Hariz Bantu Untuk Lulus Peperiksaan Online SPA

TEKAN LINK Profhariz.com/lhdn ini UNTUK TERUS KE WHATSAPP SEKARANG !

Artikel Terkait

2 comments

mrs pip dtg melawat ....#afbdotmy
1st time jejak kaki kat sini ...

Terima kasih..
Semuanya bermula dengan 1st untuk datang lagi dan lagi..


EmoticonEmoticon