Jumaat, 2 Mac 2018

Tugas-Tugas Penolong Pegawai Siasatan P29 SPRM

Tugas-Tugas Penolong Pegawai Siasatan P29 SPRM | Tinggal beberapa hari sahaja lagi sebelum Ujian Fizikal Penolong Pegawai Siasatan P29 yang AM akan hadapi di Kompleks Belia dan Sukan Negeri Terengganu. Mungkin tempat ini adalah pusat untuk semua pelatih dari Pantai Timur.


Tugas-Tugas Penolong Pegawai Siasatan P29 SPRM | Tinggal beberapa hari sahaja lagi sebelum Ujian Fizikal Penolong Pegawai Siasatan P29 yang AM akan hadapi di Kompleks Belia dan Sukan Negeri Terengganu. Mungkin tempat ini adalah pusat untuk semua pelatih dari Pantai Timur. Sebelum bertugas atau pergi ke Ujian ini perlulah kita mengetahui tugas-tugs yang perlu dihadapi jika terpilih berada di dalam SPRM nanti. Jika pergi tanpa mengetahui tugas-tugas seperti memandu kereta tanpa arah tujuan. Berbahaya untuk bot-bot kecil nanti.  Tugas-tugas utama Penolong Pegawai Siasatan P29 Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM boleh di pecahkan seperti deskripsi tugas berikut :  Aspek Siasatan Aspek Perisikan Aspek Pendidikan Masyarakat Aspek Pemeriksaan dan Perundingan Aspek Perundangan dan Pendakwaan Aspek Penyelidikan dan Perancangan Aspek Latihan Aspek Keselamatan Aspek Pengurusan Sumber Manusia dan Pentadbiran Am   Huraian Skop,Fungsi,Tugas Penolong Pegawai Siasatan Gred P29 (SPRM)  Apakah peranan dan tanggungjawab seorang Penolong Pegawai Siasatan P29 di bawah organisasi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah (SPRM)?  Nota ini akan terangkan secara terperinci untuk anda memahami skop dan bidang tugas sebagai Penolong Pegawai Siasatan P29. Tugas-Tugas Penolong Pegawai Siasatan P29 SPRM  Aspek Siasatan  Menjalankan siasatan kes di bawah akta Pencegahan Rahsuah 1997 dan Anti Money Laundering and Anti Terrorism Financing Act 2001 (AMLATFA 2001) Mengkaji maklumat yang hendak dibuat aduan atau menemu bual pengadu yang hendak membuat aduan. Merancang dan mengambil tindakan untuk menjalankan siasatan terbuka sama ada secara operasi pembongkaran, operasi mengejut, operasi perangkap atau siasatan biasa.


Sebelum bertugas atau pergi ke Ujian ini perlulah kita mengetahui tugas-tugs yang perlu dihadapi jika terpilih berada di dalam SPRM nanti. Jika pergi tanpa mengetahui tugas-tugas seperti memandu kereta tanpa arah tujuan. Berbahaya untuk bot-bot kecil nanti.

Tugas-tugas utama Penolong Pegawai Siasatan P29 Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM boleh di pecahkan seperti deskripsi tugas berikut :


 • Aspek Siasatan
 • Aspek Perisikan
 • Aspek Pendidikan Masyarakat
 • Aspek Pemeriksaan dan Perundingan
 • Aspek Perundangan dan Pendakwaan
 • Aspek Penyelidikan dan Perancangan
 • Aspek Latihan
 • Aspek Keselamatan
 • Aspek Pengurusan Sumber Manusia dan Pentadbiran Am

Huraian Skop,Fungsi,Tugas Penolong Pegawai Siasatan Gred P29 (SPRM)Apakah peranan dan tanggungjawab seorang Penolong Pegawai Siasatan P29 di bawah organisasi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah (SPRM)?


Tugas-Tugas Penolong Pegawai Siasatan P29 SPRM | Tinggal beberapa hari sahaja lagi sebelum Ujian Fizikal Penolong Pegawai Siasatan P29 yang AM akan hadapi di Kompleks Belia dan Sukan Negeri Terengganu. Mungkin tempat ini adalah pusat untuk semua pelatih dari Pantai Timur. Sebelum bertugas atau pergi ke Ujian ini perlulah kita mengetahui tugas-tugs yang perlu dihadapi jika terpilih berada di dalam SPRM nanti. Jika pergi tanpa mengetahui tugas-tugas seperti memandu kereta tanpa arah tujuan. Berbahaya untuk bot-bot kecil nanti.  Tugas-tugas utama Penolong Pegawai Siasatan P29 Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM boleh di pecahkan seperti deskripsi tugas berikut :  Aspek Siasatan Aspek Perisikan Aspek Pendidikan Masyarakat Aspek Pemeriksaan dan Perundingan Aspek Perundangan dan Pendakwaan Aspek Penyelidikan dan Perancangan Aspek Latihan Aspek Keselamatan Aspek Pengurusan Sumber Manusia dan Pentadbiran Am   Huraian Skop,Fungsi,Tugas Penolong Pegawai Siasatan Gred P29 (SPRM)  Apakah peranan dan tanggungjawab seorang Penolong Pegawai Siasatan P29 di bawah organisasi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah (SPRM)?  Nota ini akan terangkan secara terperinci untuk anda memahami skop dan bidang tugas sebagai Penolong Pegawai Siasatan P29. Tugas-Tugas Penolong Pegawai Siasatan P29 SPRM  Aspek Siasatan  Menjalankan siasatan kes di bawah akta Pencegahan Rahsuah 1997 dan Anti Money Laundering and Anti Terrorism Financing Act 2001 (AMLATFA 2001) Mengkaji maklumat yang hendak dibuat aduan atau menemu bual pengadu yang hendak membuat aduan. Merancang dan mengambil tindakan untuk menjalankan siasatan terbuka sama ada secara operasi pembongkaran, operasi mengejut, operasi perangkap atau siasatan biasa.


Nota ini akan terangkan secara terperinci untuk anda memahami skop dan bidang tugas sebagai Penolong Pegawai Siasatan P29. Tugas-Tugas Penolong Pegawai Siasatan P29 SPRM


Aspek Siasatan • Menjalankan siasatan kes di bawah akta Pencegahan Rahsuah 1997 dan Anti Money Laundering and Anti Terrorism Financing Act 2001 (AMLATFA 2001)
 • Mengkaji maklumat yang hendak dibuat aduan atau menemu bual pengadu yang hendak membuat aduan.
 • Merancang dan mengambil tindakan untuk menjalankan siasatan terbuka sama ada secara operasi pembongkaran, operasi mengejut, operasi perangkap atau siasatan biasa.
 • Menjalankan pemongkaran,penyemakan dokumen dan penyitaan dokumen atau harta benda yang berkaitan
 • Menrancang,mengesan saksi dan bertindak mengambil pernyataan saksi dan orang tertuduh (OTT)
 • Menjalankan “money trial and asset tracing” untuk mengesan wang hasil rasuah terutamanya yang melibatkan harta yang berlebihan menggunakan forensik perakaunan.
 • Membuat pemeriksaan ke atas stuktur-skurtur bangunan yang disyaki dibina tidak mengikut spesifikasi dengan menggunakan kaedah forensik kejuruteraan. Tugas-Tugas Penolong Pegawai Siasatan P29 SPRM
 • Mengesan jenayah rahsua menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dan siber dengan menggunakan kaedah forensik komputer.
 • Membuat semakan dokumen-dokumen bank, perakaunan dan baucer pembayaran bagi mengesan transaksi rasuah.
 • Mengemas kini penyataan saksi & OTT dan dokumen bagi penyediaan fakta kes, “summary of evidence” dan ‘prosecution brief’ , seterusnya minit kertas siasatan kepada Ketua Cawangan.
 • Melaksanakan dan menyediakan proses penahanan OTT di bawah Seksyen 17 Kanun Acara Jenayah. Menguruskan dan menjalankan soal siasat ke atas orang tahanan. Proses melepaskan OTT.
 • Penyediaan laporan, surat nasihat atau pertuduhan OTT di mahkamah, seterusnya semua tugas dalam pendakwaan dan perbicaraan.
 • Menyediakan dan membekalkan kepada Jabatan Perkhidmatan Awam salinan dokumen-dokumen awam yang di kehendaki untuk proses penyediaan Kertas Pertuduhan. Tugas-Tugas Penolong Pegawai Siasatan P29 SPRM
 • Menyediakan laporan pakar bagi penyiasatan forensik kejuruteraan dalam sesuatu penyiasatan Badan Pencegahan Rasuah.
 • Memberi bantuan pemeriksaan kejuruteraan dan pengambilan sampel semasa operasi pemeriksaan tapak atau siasatan biasa, tugas pegawai adalah ‘On Scene Forensic Analysis & Investigation
 • Mendapatkan bantuan dan memberi bantuan kepada agensi pencegahan rasuah berkaitan dalam penyiasatan kes rasuah di sesebuah negara lain.
Aspek Pendidikan Masyarakat • Menyampaikan ceramah pencegahan rahsuah kepada kumpulan sasaran sektor awam, swasta,pelajar, Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO), parti politik dan orang ramai.
 • Membantu menyelaraskan program-program seperti seminar, forum dan bengkel.
 • Melaksanakan program dialog, diskusi, majlis penerangan, taklimat dan wancana kepada sektor awam,swasta,pelajar,NGO dan politik.
 • Menyelaraskan dan mengatur program-program yang melibatkan sektor pelajar seperti Kem Sahsiah Pelajar, Konvensyen Rakan Muda, Pertandingan Pidato Bahasa Malaysia/Bahasa Inggeris, Pertandingan Menulis Esei, Pertandingan Teater, Aktiviti Kelab Pencegahan Rasuah, Sekretaria Pencegahan Rasuah Institut Pengajian Tinggi Awam/Swasta (IPTA/IPTS), Debat Anti Rasuah IPTA/IPTS dan Program Anak Angkat. Tugas-Tugas Penolong Pegawai Siasatan P29 SPRM
 • Menyelaraskan dan melaksanakan program-program kemasyarakatan seperti gotong-royong dan gerak mesra.
 • Menyelaraskan dan melaksanakan program-program penerapan nilai-nilai murni dan intergiriti kumpulan sasaran.
 • Membuat persembahan bermesej menggunakan pendekatan muzikal yang mengandungi lagu-lagu anti rasuah bertujuan untuk memberi kesedaran tentang gejala rasuah kepada masyarakat.Aspek Pemeriksaan dan Perundingan • Mengkaji dasar, undang-undang peraturan serta amalan, sistem dan tatacara yang diguna pakai oleh sesebuah jabatan kerajaan yang membuka ruang dan peluang berlakunya rasuah, penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan serta membuat perakuan untuk membaikinya.
 • Meneliti laporan-laporan risikan,siasatan, Biro Pengaduan Awam, audit dan lain-lain laporan yang menjadi asas tindakan untuk tujuan pemeriksaan amalan, sistem dan tatacara sesuatu aktiviti.
 • Menjalankan pemeriksaan ke atas amalan, sistem dan tatacara yang diguna pakai oleh jabatan-jabatan kerajaan. Tugas-Tugas Penolong Pegawai Siasatan P29 SPRM
 • Menyediakan laporan pemeriksaan berhubung dengan amalan, sistem dan tatacara yang diguna pakai oleh jabatan-jabatan kerajaan.
 • Membantu memberi khidmat nasihat kepada sesebuah jabatan kerajaan tentang cara bagaimana rasuah,penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan dapat dicegah dengan berkesan.
 • Membuat pemantuan ke atas kemajuan pelaksanaan cadangan-cadangan yang dikemukakan kepada jabatan-jabatan kerajaan dan membuat laporan pemantuan.
 • Memberi khidmat nasihat kepada pelanggan dalaman SPRM bagi mengemas kini dan memperbaiki atau membangunkan sesuatu sistem dan tatacara tertentu.
 • Mengkaji serta menganalisis aduan dan maklumat bagi mengenal pasti dasar, undang-undang, peraturan, sistem dan tatacara sesebuah jabatan kerajaan
 • Membantu menyediakan anggaran belanja mengurus/pembangunan tahunan bahagian pencegahan.
 • Mengumpul dan menganalisis data untuk dibuat pemeriksaan dan membangunkan pangkalan data yang ada kaitan dengan sistem dan tatacara sesebuah jabatan. Tugas-Tugas Penolong Pegawai Siasatan P29 SPRM

Tugas-Tugas Penolong Pegawai Siasatan P29 SPRM | Tinggal beberapa hari sahaja lagi sebelum Ujian Fizikal Penolong Pegawai Siasatan P29 yang AM akan hadapi di Kompleks Belia dan Sukan Negeri Terengganu. Mungkin tempat ini adalah pusat untuk semua pelatih dari Pantai Timur. Sebelum bertugas atau pergi ke Ujian ini perlulah kita mengetahui tugas-tugs yang perlu dihadapi jika terpilih berada di dalam SPRM nanti. Jika pergi tanpa mengetahui tugas-tugas seperti memandu kereta tanpa arah tujuan. Berbahaya untuk bot-bot kecil nanti.  Tugas-tugas utama Penolong Pegawai Siasatan P29 Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM boleh di pecahkan seperti deskripsi tugas berikut :  Aspek Siasatan Aspek Perisikan Aspek Pendidikan Masyarakat Aspek Pemeriksaan dan Perundingan Aspek Perundangan dan Pendakwaan Aspek Penyelidikan dan Perancangan Aspek Latihan Aspek Keselamatan Aspek Pengurusan Sumber Manusia dan Pentadbiran Am   Huraian Skop,Fungsi,Tugas Penolong Pegawai Siasatan Gred P29 (SPRM)  Apakah peranan dan tanggungjawab seorang Penolong Pegawai Siasatan P29 di bawah organisasi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah (SPRM)?  Nota ini akan terangkan secara terperinci untuk anda memahami skop dan bidang tugas sebagai Penolong Pegawai Siasatan P29. Tugas-Tugas Penolong Pegawai Siasatan P29 SPRM  Aspek Siasatan  Menjalankan siasatan kes di bawah akta Pencegahan Rahsuah 1997 dan Anti Money Laundering and Anti Terrorism Financing Act 2001 (AMLATFA 2001) Mengkaji maklumat yang hendak dibuat aduan atau menemu bual pengadu yang hendak membuat aduan. Merancang dan mengambil tindakan untuk menjalankan siasatan terbuka sama ada secara operasi pembongkaran, operasi mengejut, operasi perangkap atau siasatan biasa.


Aspek Perundangan dan Pendakwaaan • Menajalankan pendakwaan di Mahkamah Rendah
 • Berurusan dengan Timbalan Pendakwa Raya
 • Membuat laporan statistik kes pendakwaan
 • Membuat laporan kes pendakwaan yang telah selesai
 • Menguruskan permohonan sapina dan lain-lain permohonan bersangkutan dengan perbicaraanAspek Penyelidikan dan Perancangan • Mengumpul dan mendapatkan data-data/maklumat berhubung program-program pendidikan masyarakat (PenMas), merekod dan menyimpan di dalam database
 • Menyediakan Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan, Laporan Suku Tahun, Laporan Tahunan Bahagian dan SPRM
 • Menyelaras dan menjalankan Kajian Keberkesanan Program-Program Pencegahan Rasuah di seluruh negara.
 • Membantu merangka soalan-soalan kaji selidik dan menjadi Enumerator bagi kajian-kajian yang dijalankan
 • Menyediakan takwim aktiviti program PenMas Ibu-Pejabat dan negeri-negeri
 • Menyediakan kertas cadangan dan kertas dasar program aktiviti (bajet) PenMas. Tugas-Tugas Penolong Pegawai Siasatan P29 SPRM
 • Menyediakan anggaran bajet program-program pencegahan rasuah diperingkat Bahagian
 • Menyelaraskan urusan pembelian dan proses perolehan yang dipohon oleh Bahagian.
 • Menyediakan kertas konsep, Kertas Cadangan dan Kertas Kerja Aktiviti di peringkat Ibu Pejabat.
 • Menyelaraskan pelaksanaan MS ISO 900:2000 Bahagian PenMas
 • Menyedia dan menyelaraskan Laporan Makluman balas Jawatankuasa Penilaian PenMas
 • Mencerakinkan Borang Laporan Program-Program Bahagian PenMas di seluruh Negara dan membuat analisis/pelaporan
 • Menyelaras perjalanan kursus-kursus anjuran Bahagian dan lain-lain aktiviti berhubung pemantapan pegawai PenMas seluruh negaraAspek Latihan • Membantu mengendali dan menyelaras program latihan yang berkaitan dengan aktiviti siasatan, perisikan, perundangan, pendakwaan, pemeriksaan dan perundingan, pendidikan masyarakat, latihan,pengurusan, pentadbiran dan kewangan dan kursus pencegahan rasuah yang melibatkan peserta-peserta luar negara. Tugas-Tugas Penolong Pegawai Siasatan P29 SPRM
 • Membantu mengendali dan menyelaras Kursus Perakaunan Forensik, Kursus Pembinaan Forensik dan Kursus Komputer Forensik.
 • Membantu memantau dan memastikan peralatan dan bahan kursus disediakan sepenuhnya
 • Membantu memantau dan memastikan Borang Penilaian Kursus dan Borang Penilaian Penceramah disediakan secukupnya dan diedarkan kepada peserta serta dikembalikan untuk penyediaan laporan
 • Menyampaikan ceramah dan menjadi fasilatator untuk latihan amal dalam
 • kursus yang dianjurkan oleh SPRM
 • Membantu dalam urusan pentadbiran Program Diploma Kepolisan (PDRM-UKM) dan Program Diploma Sains Siasatan
 • Membantu dalam mengendalikan penyelidikan latihan kajian penilaian impak kursus, analisis keperluan latihan, penilaian latihan dan penilaian penceramah
 • Membantu dalam urusan pelaksanaan program sandaran negara seperti ICAC Hong Kong, ICAC New South Wales, Australia, CPIB Singapura, FBI Amerika Syarikat dan sebagainya. Tugas-Tugas Penolong Pegawai Siasatan P29 SPRM
 • Membantu dalam penyediaan Kertas Cadangan bagi penganjuran kursus/latihan
 • Membantu mengelola dan menyelaras lawatan pelawat dalaman dan luar negara SPRM
 • Membantu dalam mengelola dan urusan penganjuran konvensyen peringkat antarabangsa yang dianjurkan oleh SPRM
 • Membantu dan mengendali kursus asas/kenaikan pangkat untuk pegawai-pegawai SPRM seperti Kursus Asas Pengawal, Kursus Kepimpinan dan Pengurusan, Kursus Asas Pegawai SPRM
 • Menjadi jurulatih aktiviti luar bagi kursus asas dan kursus yang dianjurkan SPRM
 • Menyelenggara dan menyediakan alat-alat bantuan teknik yang digunakan semasa kursus sedang berlangsung

Aspek Keselamatan


 • Membantu Ketua Unit Keselamatan Fizikal, Unit Keselamatan Dokumen, Unit Keselamatan ICT dan Unit Keselamatan Peribadi. Tugas-Tugas Penolong Pegawai Siasatan P29 SPRM
 • Membantu mengurus kawalan keselamatan fizikal pejabat
 • Membantu mengurus kawalan kad akses dan pas keselamatan
 • Membantu mengurus kawalan kunci keselamatan dan bekas keselamatan
 • Membantu mengurus pendaftaran rahsia rasmi
 • Membantu mengurus kawalan keselamatan penghantaran, pergerakan dan penyimpanan dokumen berperingkat
 • Membantu mengurus perlantikan pegawai pengelasan
 • Membantu mengurus kawalan keselamatan maklumat dan rangkaian ICT
 • Membantu mengurus penyediaan profil dan tapisan keselamatan peribadi
 • Membantu mengurus permohonan, pengeluaran dan kawalan kad kuasa

Ini adalah sebahagian tugas-tugas untuk seorang Penolong Pegawai Sisasatan P29 SPRM, tidak hanya tertakluk kepada pendakwaan sahaja. Banyak lagi tugas-tugas yang menanti kita semua jika terpilih nanti. Semoga perkongsian Tugas-Tugas Penolong Pegawai Siasatan P29 SPRM dapat membantu sahabat AM untuk focus kepada usaha untuk melayakkan diri untuk menjadi sebahagian daripada pegawai SPRM Malaysia nanti.

Artikel Terkait


EmoticonEmoticon