Ads

Selasa, 21 Mei 2019

Zikir Ketika Dalam Kesulitan dan Berhajat Besar

Zikir Ketika Dalam Kesulitan dan Berhajat Besar | Muhammad bin Al-Mutsanna, Ibnu Basysyar dan Ubaidullah bin Said lafazh hadits dari Ibnu Said telah memberitahukan kepada kami, mereka berkata, Muadz bin Hisyam telah memberitahukan kepada kami, bapakku telah memberitahukan kepada saya, dari Qatadah, dari Abu Al-Aliyah, dari Ibnu Abbas


bahawa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengucapkan ketika dalam kesulitan,


La Ilaha Illallahul Azhimul Halim,
La Ilaha Illallahu Rabbul Arsyil Azhim,
La Ilaha Illallahu Rabbus Samawati
wa Rabbul Ardhi wa Rabbul Arsyil Karim

(Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Yang Maha Agung lagi Lemah-Lembut, Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Tuhan Pemilik Arsy yang agung, Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Tuhan pemilik langit dan bumi, dan pemilik Arsy yang mulia). Zikir Ketika Dalam Kesulitan dan Berhajat Besar

(HR. Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah).

Ibnu Abbas mengatakan, Hadits ini agung. Dzikir yang ada dalam hadits di atas harus diperhatikan dan diperbanyak mengucapkannya ketika dalam kesulitan, dan ketika menghadapi perkara-perkara yang besar.

Ath-Thabari berkata, Kaum salafush-shalih selalu berdoa dengan hal itu dan mereka menyebutnya doa ketika dalam kesulitan.

Jika ada yang berpendapat, ini hanyalah bacaan dzikir dan tidak ada sesuatu pun yang mengandung ucapan doa. Maka ada dua jawaban atas hal itu;

Pertama, ucapan dzikir ini sebagai pembuka untuk berdoa, lalu seseorang berdoa menyampaikan kehendaknya.Kedua, jawaban Sufyan bin Uyainah, dia berkata, Tidakkah engkau mengetahui firman Allah Taala dalam hadits Qudsi yang artinya Siapa saja yang disibukkan oleh berdzikir kepadaku daripada berdoa meminta agar terpenuhi hajatnya; maka Aku akan memberikan kepadanya sesuatu yang lebih utama daripada yang Aku karuniakan kepada hamba-hamba-Ku yang berdoa memohon sesuatu. Zikir Ketika Dalam Kesulitan dan Berhajat Besar

An-Nawawi mengatakan, yang benar adalah keutamaan dalam hadits ini tidak dikhususkan bagi kalangan tertentu. Wallahu Alam.

Jadi, jika Anda dilanda kesulitan maka ucapkanlah, La Ilaha Illallahul Azhimul Halim, La Ilaha Illallahu Rabbul Arsyil Azhim, La Ilaha Illallahu Rabbus Samawati wa Rabbul Ardhi wa Rabbul Arsyil Karim (Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Yang Maha Agung lagi Lemah-Lembut, Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Tuhan Pemilik Arsy yang agung, Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Tuhan pemilik langit dan bumi, dan pemilik Arsy yang mulia).

Jika mau, Anda boleh menyebutkan permintaan Anda kepada Allah setelah mengucapkan dizkir ini. Jika tidak mau, maka membaca dzikir ini saja sudah cukup bagi Anda.